God Jul och Gott Nytt År!

God jul

Året nalkas sitt slut, tack alla vänner och besökare för ett bra år. Utställningen står kvar om det är någon eller några som är ”hugade” eller söker någonting utöver det vanliga. Det är bara att höra av sig i så fall, via mejl eller telefon. Ringer ni, så öppnar vi och kom ihåg. Det är gratis att gå in men kan bli lite ”dyrare” att komma ut. Ha en fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År, så hörs vi våren 2020.  Thomas